Crowdsponsoring is just another cool name for Donate.

Why "Crowdsponsoring"?


We feel asking for donations is lame, so we came up with a new word for it: Crowdsponsoring.


We like the idea, "the crowd is your sponsor" This way you help us help you. Isn't that nice? If we are even slightly successful with this "Crowdsponsor" idea, we'll be able to serve you with this amazing service, ad-free, as we grow beyond senses.


We can all agree that ads flashing all over the place are a real turnoff. If you like our service, our passion, our commitment and can afford to, we would be very grateful for any amount you'd like to sponsor us with.


If you are a company or just want a place under the footer section Sponsored by: for your logo, please contact us.

Make a difference and..

Become a crowdsponsor
Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF 60 MB