Freeimage.host's - ShareX - Desktop Image Uploader

Download ShareX here and install it to your computer.


Installation

After downloading the installer and completing the installation you need to configure it to work with freeimage.host. We have two methods for adding freeimage.host as the preferred hosting service to ShareX. We'll just go with the easy one for the sake of this quick guide.


 • Step 1
  • - Launch ShareX

   - In the left sidebar menu click on: Destinations -> Destination Settings -> Chevereto (number 6 from top) and insert the following URL in the "Upload URL" field:


   - For the "API key" field insert this:


 • Step 2
  • - To enable our custom uploader go back to the first left side menu and click: Destinations -> Image Uploader: Custom Image Uploader -> Chevereto

   - Congratulations! You have now added freeimage.host to ShareX! For more information on what ShareX can do, click here

  Edit or resize any image by clicking the image preview
  Edit any image by touching the image preview
  You can add more images from twój komputer or dodać adresy obrazów.
  You can add more images from twoje urządzenie, zrób zdjęcie or dodać adresy obrazów.
  Wysyłanie 0 grafika (0% zakończono)
  The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
  Wysyłanie zakończone
  Uploaded content added to . You can utwórz nowy album with the content just uploaded.
  Uploaded content added to .
  You can utwórz nowy album with the content just uploaded. You must utwórz konto or zaloguj to save this content into your account.
  No grafika have been uploaded
  Wystąpiły błędy przez co system nie mógł przetworzyć żądania.
   lub anulujanuluj pozostałe
   Informacja: część grafik nie może zostać wysłana. dowiedz się więcej
   Sprawdź raport błędu, aby uzyskać więcej informacji.
   JPG PNG BMP GIF WEBP 64 MB