API version 1

Freeimage.host's API v1 (also known as Bridge API) allows to upload pictures as guest. It's called bridge API because is pretty much the same as the API from Chevereto 2.X and is the transition to the future API v2.

API v1 doesn't have rate limiting but is affected by our Flood upload limits.

API call

Request method

API v1 calls can be done using the POST or GET request methods but since GET request are limited by the maximum allowed length of an URL you should prefer the POST request method.


API key is not public. Request an API key here

Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
You can add more images from twój komputer or dodać adresy obrazów.
You can add more images from twoje urządzenie, zrób zdjęcie or dodać adresy obrazów.
Wysyłanie 0 grafika (0% zakończono)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Wysyłanie zakończone
Uploaded content added to . You can utwórz nowy album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can utwórz nowy album with the content just uploaded. You must utwórz konto or zaloguj to save this content into your account.
No grafika have been uploaded
Wystąpiły błędy przez co system nie mógł przetworzyć żądania.
    lub anulujanuluj pozostałe
    Informacja: część grafik nie może zostać wysłana. dowiedz się więcej
    Sprawdź raport błędu, aby uzyskać więcej informacji.
    JPG PNG BMP GIF 50 MB