ShareX Desktop Image Uploader

Freeimage.host support ShareX. Download ShareX and simply fill in our details to the Chevereto uploader (our engine)

 • ShareX
  • Download ShareX here and install it to your computer.

 • Configure with Chevereto
  • Open ShareX and go to Destinations -> Image Uploader -> Chevereto as shown here


  PFCzu.png

   Once you have chosen Chevereto as the Image Uploader go to Destinations -> Destinations Settings


  PFosj.png

   For Upload URL use: https://freeimage.host/api/1/upload
   API Key use: 6d207e02198a847aa98d0a2a901485a5


  freeimage.host sharex url api

   Select Direct URL if you don't want to view the image via our site. Close the window and start using ShareX with freeimage.host!


  *Uploading images to your own freeimage.host account is not possible at this time, all images are upload as "guest" through ShareX

  Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
  Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
  Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
  Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
  Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
  Upload xong rồi!
  Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
  Đã tải nội dung lên .
  You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
  No ảnh have been uploaded
  Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
   Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
   Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
   JPG PNG BMP GIF WEBP 60 MB